Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin nimi

Organiqueshop.fi Asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Nimi: Beautyland Oy
Y-tunnus: 24692179
Verkkosivut: www.organiqueshop.fi
Osoite: Ervastintie 3, 02400 Kirkkonummi
Puh. +358 50 353 8681
Sähköposti: asiakaspalvelu@organiqueshop.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä Organiqueshop.fi asiakkaista asiakasrekisteri. Yhteystietoja kerätään tiedotusta ja tilastointia varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä asiakasta ei ole mahdollista tunnistaa. Tietoja ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään:

Asiakkaiden yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)

5. Rekisterin tietolähteet

Asiakasrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan asiakkaan rekisteröityessä verkkokauppaamme asiakkaaksi. Rekisteröityminen ei ole tilauksen kannalta pakollista.

6. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Organiqueshop.fi ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8. Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

9. Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.